Betingelser & Vilkår

 

Definitioner:
Aftalens parter-*
"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til LuxuryHair afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

LuxuryHair anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:
På LuxuryHair oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til LuxuryHair via [email protected]

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på LuxuryHair er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra LuxuryHair udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til LuxuryHair om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og  er først indgået, når LuxuryHair ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig.

Ved køb med Dankort eller kreditkort, trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra LuxuryHair.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation:
LuxuryHair yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Påsætning, aftagning, farvning, vask og anden behandling af håret sker på Købers eget ansvar. 

For varer med begrænset holdbarhed er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode; der er angivet på emballagen. 

For alt hår gælder det, at der ikke ydes garanti eller reklamationsret, så snart produktet er taget i anvendelse, idet holdbarhedsperioden er afhængig af, hvordan håret påsættes, håndteres og vedligeholdes/plejes af slutbrugeren. 
Som frisør/påsætter skal du således selv indestå for den garanti, du stiller dine kunder i udsigt og tage fuldt ansvar for, at det hår, du påsætter, er i orden inden ibrugtagning.


Fakturaen skal fremvises til LuxuryHair i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler eller fejl på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til LuxuryHair inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

 

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling, fravalg af registering af pakken eller undladelse eller forhold som ligger uden for LuxuryHair`s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
LuxuryHair afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:
Meddeler Kunden LuxuryHair, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler LuxuryHair det modtagne beløb - det beløb, LuxuryHair har brugt til forsendelse af varen til kunden.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Pakke Post Danmark - ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som pakke med Post Danmark.
Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private - det gælder ikke varer solgt til virksomheder.

Forbehold for ændringer:
LuxuryHair forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Leveringstider:
Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 1-4 dage.

Misbrug:
Misbrug af LuxuryHair vil medføre politianmeldelse.

Videresalg af LuxuryHair´s varer:

Det er tilladt at videresælge LuxuryHair´s varer, dog skal der indhentes tilladelse hos LuxuryHair, såfremt man ønsker at sælge LuxuryHair´s varer på sider som DBA, Trendsales, QXL og lignende auktionssider.


Top